Logo Ministerium für Schule und Bildung

Serdecznie witamy na portalu poświęconym edukacji w ramach witryny internetowej Ministerstwa Szkolnictwa Północnej Nadrenii Westfalii.

Orientierungsbereich (Sprungmarken)

Navigation ein/aus

Serdecznie witamy na portalu poświęconym edukacji w ramach witryny internetowej Ministerstwa Szkolnictwa Północnej Nadrenii Westfalii.

Fotolia_41017909_S

Serdecznie witamy na portalu poświęconym edukacji w ramach witryny internetowej Ministerstwa Szkolnictwa Północnej Nadrenii Westfalii.  

Pod zakładką: Organisation (organizacja) przedstawiona jest struktura ministerstwa. Do kompetencji ministerstwa należą zakresy zadań: szkoła/szkolnictwo: Schule oraz Edukacji: Bildung.

W zakresie zadań: Schule (szkoła) zawarte są informacje związane z okresem obiętym obowiązkiem szkolnym oraz z dobrowolnym  etapem  kontynuowania nauki  przez młodzież.

W zakresie zadań dotyczącym doskonalenia zawodowego wskazujemy na możliwości kształcenia w każdym przedziale wiekowym. Ta forma edukacji  służy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz rozwijaniu umiejętności  wykorzystywania innowacji w gospodarce i w społeczeństwie.

Szkoły w Północnej Nadrenii Westfali oferują zarówno szeroką paletę przedmiotów nauczania oraz rodzajów świadectw ukończenia szkoły na różnych poziomach kształcenia, jak i umożliwiają dzieciom i młodzieży uczestniczenie w projektach kulturalnych, sportowych i muzycznych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bogatym programem życia szkolnego. 

System szkolny Północnej Nadrenii Westfalii jest podzielony na szkoły podstawowe i średnie. Dla szkoły podstawowej Grundschule obejmującej  klasy od 1 do 4 używa się też nazwy Primarstufe

Rodzice uczniów objętych obowiązkiem szkolnym są odpowiednio wcześnie powiadamiani przez urzędy szkolne o konieczności zgłoszenia dziecka do szkoły.

Wyniki edukacji zależą od poziomu znajomości języka. Wiemy, że dzieciom, które opanowały język niemiecki na poziomie rówieśników niemieckich, nauka w szkole przychodzi łatwiej. Dobra znajomość języka niemieckiego jest bowiem podstawą przyszłych sukcesów w szkole i w pracy.

Rodzice dzieci, które ukończyły szkołę podstawową mają możliwość wyboru  odpowiedniego typu szkoły średniej, wśród których znajduje się w Północnej Nadrenii Westfalii nowy rodzaj szkoły tzw. Sekundarschule – szkoła średnia łącząca wszystkie dotychczasowe typy szkół średnich. 

Pod linkiem Schulformen (typy szkół) znajdą Państwo informacje dotyczące poszczególnych typów szkół (np. Hauptschule - szkoła główna, Realschule - szkoła realna, Förderschule - szkoły specjalne, Gesamtschule - szkoła zbiorcza Gymnasium – gimnazjum i liceum).

Rząd kraju związkowego Północnej Nadrenii Westfalii wprowadza stopniowo całodzienną opiekę nad dzieckiem (w ramach której zajęcia lekcyjne uzupełniane są przez zajęcia pozalekcyjne) oraz szkoły całodzienne (Ganztag). Celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży lepszych szans na zdobywanie wykształcenia a rodzicom stworzenie dogodnych warunków, umożliwiających pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

Czy mają Państwo pytania odnośnie szkoły, do której uczęszczają Państwa dzieci? Chcieliby Państwo jako rodzice zaangażować się w życiu szkoły? (patrz Schulmitwirkung).

Kiedy dzieci zwolnione są z lekcji ze względu na upały (patrz Hitzefrei).

Jakie przepisy regulują naukę języków ojczystych?

(patrz Herkunftsprachlicher Unterricht).

Które ze świąt są wolne od zajęć lekcyjnych?

Odpowiedzi na te i inne pytania związane ze szkołą znajdą Państwo na stronach naszego portalu poświęconego edukacji.

Jeżeli mieliby Państwo jeszcze jakieś wątpliwości, prosimy zwracać się w pierwszym rzędzie do wychowawców klas. Dalszych porad udzielają również dyrektorzy szkół.

Możecie Państwo również nawiązać kontakt z urzędami szkolnymi (Schulamt), kuratoriami oświaty na szczeblu okręgowym (Bezirksregierung) oraz z ministerstwem - telefonicznie lub pocztą elektroniczną Mail: (Kontakt)

Zum Seitenanfang

Themen im Bildungsportal

Bildungsthemen im Zuständigkeitsbereich anderer Landesministerien

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf